Mừng Sinh nhật Future Light Việt Nam


Nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức trẻ của tập thể cán bộ công nhân viên Future Light Việt Nam


Giải thưởng “NHÂN VIÊN BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT”
Tổng Giám đốc Lê Cảnh Tuyên trao cho nhân viên Bùi Huy Khôi


Giải thưởng “NHÂN VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT”
Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong trao cho nhân viên Trần Thị Mai


Giải thưởng “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO”
Giám đốc Kinh doanh Nguyễn Văn Hà trao cho nhân viên Nguyễn Tiến Biên


Giải thưởng “NHÂN VIÊN GƯƠNG MẪU”
Phó Tổng Giám đốc Phạm Văn Phong trao cho các nhân viên:
Trần Thị Mai (Phòng Kế toán)
Nguyễn Thị Lan Hương (Phòng Dịch vụ)
Phạm Văn Phú (Phòng Kho & Vật tư)
Nguyễn Mạnh Thắng (Phòng Marketing)


Tổng Giám đốc Lê Cảnh Tuyên trao phần thưởng 
"GHI NHẬN THÀNH TỰU TẬP THỂ XUẤT SẮC NĂM 2014"


Hậu phương vững chắc tạo nên sự bền vững của ĐẠI GIA ĐÌNH Future Light Việt Nam

MPO Slot

Xem thm t?i:Mừng Sinh nhật Future Light Việt Nam