Bộ đổi nguồn AC-DC

Bộ đổi nguồn AC-DC là thiết bị giúp chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Các loại bộ đổi nguồn phổ thông thường là đổi nguồn từ 220VAC thành điện áp 5V, 12V, 24V một chiều.