Đèn mâm áp trần

 Đèn mâm áp trần là loại đèn trang trí thuộc họ đèn chùm nhưng được lắp sát trần. Loại đèn này được sử dụng cho những không gian có trần thấp.

 • Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

  Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • ML-JYY-2-6
  • 78 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 7,250,000 VNĐ/Cái
  • 5,438,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

  Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • ML-JYY 2-3A
  • 40 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 4,625,000 VNĐ/Cái
  • 3,469,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

  Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • ML J914-3
  • 27 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 4,500,000 VNĐ/Cái
  • 3,375,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

  Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • ML J914-6
  • 54 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 6,250,000 VNĐ/Cái
  • 4,688,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN006

  Đèn mâm áp trần LED MN006

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN006
  • 96 W
  • Vàng
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 3,400,000 VNĐ/
  • 2,550,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN008

  Đèn mâm áp trần LED MN008

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN008
  • 120 W
  • Vàng
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 5,000,000 VNĐ/
  • 3,750,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 67W - ML-J911-6

  Đèn mâm áp trần LED 67W - ML-J911-6

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • ML-J911-6
  • 67 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 5,000,000 VNĐ/Cái
  • 3,750,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 36W JYY-3X

  Đèn mâm áp trần LED 36W JYY-3X

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • JYY-3X
  • 36 W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 4,250,000 VNĐ/Cái
  • 3,188,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN007

  Đèn mâm áp trần LED MN007

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN007
  • 78 W
  • Vàng
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 4,400,000 VNĐ/
  • 3,300,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN004

  Đèn mâm áp trần LED MN004

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN004
  • 110 W
  • Vàng
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 3,400,000 VNĐ/
  • 2,550,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 5 quả tim - CH-M900

  Đèn mâm áp trần LED 5 quả tim - CH-M900

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-M900
  • W
  • 220 VAC
  • MaxLight
  • 2,950,000 VNĐ/Cái
  • 2,213,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN011

  Đèn mâm áp trần LED MN011

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN011
  • 54 W
  • Vàng/ Trung tính
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 3,200,000 VNĐ/
  • 2,400,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M9007

  Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M9007

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-M9007
  • 27 W
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 4,400,000 VNĐ/Cái
  • 3,300,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M951

  Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M951

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-M951
  • 36 W
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 5,500,000 VNĐ/Cái
  • 4,125,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần 30W - CH-8850/600

  Đèn mâm áp trần 30W - CH-8850/600

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-8850/600
  • 30 W
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 4,706,000 VNĐ/Cái
  • 3,529,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn chùm mâm đồng pha lê CH-572

  Đèn chùm mâm đồng pha lê CH-572

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-572
  • Đang cập nhật
  • 10,500,000 VNĐ/Cái
  • 7,875,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn chùm ốp sát trần có điều khiển

  Đèn chùm ốp sát trần có điều khiển

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-8802/6R
  • Đang cập nhật
  • 3,600,000 VNĐ/Cái
  • 2,700,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn chùm pha lê thủy tinh ốp sát trần D600

  Đèn chùm pha lê thủy tinh ốp sát trần D600

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-8802/6
  • Đang cập nhật
  • 2,520,000 VNĐ/Cái
  • 1,890,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn chùm vuông pha lê

  Đèn chùm vuông pha lê

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • Đang cập nhật
  • 1,700,000 VNĐ/Cái
  • 1,275,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm ốp trần D800

  Đèn mâm ốp trần D800

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • CH-8802/8
  • Đang cập nhật
  • 4,560,000 VNĐ/Cái
  • 3,420,000 VNĐ/Cái
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN009

  Đèn mâm áp trần LED MN009

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN009
  • 45 W
  • Trung tính
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 3,000,000 VNĐ/
  • 2,250,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN010

  Đèn mâm áp trần LED MN010

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN010
  • 110 W
  • Trung tính
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 4,400,000 VNĐ/
  • 3,300,000 VNĐ/
  25%
 • Đèn mâm áp trần LED MN005

  Đèn mâm áp trần LED MN005

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Điện áp đầu vào(V) :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • Giá còn :
  • MN005
  • 40 W
  • Vàng
  • 220 VAC
  • Đang cập nhật
  • 3,400,000 VNĐ/
  • 2,550,000 VNĐ/
  25%