Đèn đường LED

Đèn đường LED ứng dụng hiệu quả của công nghệ chiếu sáng đèn LED chiếu sáng đường phố giao thông, khu công nghiệp, lối đi lại...công nghệ mới nhằm thay thế dần cho các loại đèn cao áp Metal Halide, đèn cáo áp Sodium, đèn cao áp thủy ngân 250W, 400W truyền thống.