Đèn chùm

Đèn chùm là loại đèn trang trí quan trọng trong trang trí nội thất. Một chiếc đèn chùm thường được treo ở vị trí trung tâm như chính giữa phòng, vừa để chiếu sáng vừa là điểm nhấn trong không gian.

 • Đèn chùm pha lê - CH-HT827

  Đèn chùm pha lê - CH-HT827

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT827
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 18 W
  • Đang cập nhật
  • 17,300,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê - CH-HT803

  Đèn chùm pha lê - CH-HT803

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT803
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 7,500,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê - CH-HT804

  Đèn chùm pha lê - CH-HT804

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT804
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 12 W
  • Đang cập nhật
  • 5,800,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

  Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT802
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,000,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê CH-HT801

  Đèn chùm pha lê CH-HT801

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT801
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 6,000,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836

  Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT836
  • 6 bóng LED bảng GU10 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 5,800,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT807

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT807

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT807
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT832

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT832

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT832
  • 10 bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 30W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT838

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT838

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT838
  • Bóng LED bảng
  • Trắng/ Vàng
  • Max 27W
  • Đang cập nhật
  • 18,500,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm trang trí phòng sinh hoạt CH-HT823

  Đèn chùm trang trí phòng sinh hoạt CH-HT823

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT823
  • 3 bóng LED bảng GU10 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 9 W
  • Đang cập nhật
  • 3,300,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê - CH-HT806

  Đèn thả pha lê - CH-HT806

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT806
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 21 W
  • Đang cập nhật
  • 6,950,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT845

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT845

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT845
  • 7 bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 21W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824

  Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT824
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 2,900,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833

  Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT833
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/
 • Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843

  Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT843
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 21 W
  • Đang cập nhật
  • 17,360,000 VNĐ/
 • Đèn thả pha lê CH-HT808

  Đèn thả pha lê CH-HT808

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT808
  • 5 bóng LED bảng
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 3,470,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm dây đồng hạt pha lê CH-HT809

  Đèn chùm dây đồng hạt pha lê CH-HT809

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT809
  • 15 bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 45 W
  • Đang cập nhật
  • 6,000,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810

  Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT810
  • 5 bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 15 W
  • Đang cập nhật
  • 6,250,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT805

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT805

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT805
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 30 W
  • Đang cập nhật
  • 9,000,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT821

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT821

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT821
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 48W
  • Đang cập nhật
  • 11,560,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT829

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT829

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT829
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 45W
  • Đang cập nhật
  • 16,200,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT818

  Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT818

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT818
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT815

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT815

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT815
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 5,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT844

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT844

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT844
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 30W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT839

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT839

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT839
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 21W
  • Đang cập nhật
  • 19,600,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT846

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT846

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT846
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 16,200,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê LED - CH-HT840

  Đèn chùm pha lê LED - CH-HT840

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT840
  • Bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 19,600,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT830

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT830

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT830
  • 5 bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 9,260,000 VNĐ/Cái