Đèn chùm

Đèn chùm là loại đèn trang trí quan trọng trong trang trí nội thất. Một chiếc đèn chùm thường được treo ở vị trí trung tâm như chính giữa phòng, vừa để chiếu sáng vừa là điểm nhấn trong không gian.

 • Đèn chùm pha lê - CH-HT827

  Đèn chùm pha lê - CH-HT827

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT827
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 18 W
  • Đang cập nhật
  • 17,300,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê - CH-HT803

  Đèn chùm pha lê - CH-HT803

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT803
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 6,950,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê - CH-HT804

  Đèn chùm pha lê - CH-HT804

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT804
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 12 W
  • Đang cập nhật
  • 5,800,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

  Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT802
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê CH-HT801

  Đèn chùm pha lê CH-HT801

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT801
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 6,950,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836

  Đèn thả pha lê trang trí CH-HT836

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT836
  • 6 bóng LED bảng GU10 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 5,800,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT807

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT807

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT807
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT832

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT832

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT832
  • 10 bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 30W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT838

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT838

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT838
  • Bóng LED bảng
  • Trắng/ Vàng
  • Max 27W
  • Đang cập nhật
  • 18,500,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm trang trí phòng sinh hoạt CH-HT823

  Đèn chùm trang trí phòng sinh hoạt CH-HT823

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT823
  • 3 bóng LED bảng GU10 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 9 W
  • Đang cập nhật
  • 5,780,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê - CH-HT806

  Đèn thả pha lê - CH-HT806

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT806
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 21 W
  • Đang cập nhật
  • 6,950,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT845

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT845

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT845
  • 7 bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 21W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824

  Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT824

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT824
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 5,780,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833

  Đèn thả pha lê hiện đại CH-HT833

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT833
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 18 W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/
 • Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843

  Đèn thả pha lê thông tầng CH-HT843

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT814
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 21 W
  • Đang cập nhật
  • 17,360,000 VNĐ/
 • Đèn thả pha lê CH-HT808

  Đèn thả pha lê CH-HT808

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT808
  • 5 bóng LED bảng
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 3,470,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm dây đồng hạt pha lê CH-HT809

  Đèn chùm dây đồng hạt pha lê CH-HT809

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT809
  • 15 bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 45 W
  • Đang cập nhật
  • 9,260,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810

  Đèn thả pha lê phòng khách CH-HT810

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT810
  • 5 bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • 15 W
  • Đang cập nhật
  • 6,250,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT805

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT805

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT805
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 30 W
  • Đang cập nhật
  • 9,250,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT821

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT821

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT821
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 48W
  • Đang cập nhật
  • 11,560,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT829

  Đèn thả thông tầng pha lê - CH-HT829

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT829
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 45W
  • Đang cập nhật
  • 16,200,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT818

  Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT818

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT818
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 8,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT815

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT815

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT815
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 5,100,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT844

  Đèn thả pha lê thông tầng - CH-HT844

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT844
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng/ Vàng
  • Max 30W
  • Đang cập nhật
  • 12,700,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT839

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT839

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT839
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 21W
  • Đang cập nhật
  • 19,600,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT846

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT846

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT846
  • Bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 16,200,000 VNĐ/Cái
 • Đèn chùm pha lê LED - CH-HT840

  Đèn chùm pha lê LED - CH-HT840

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT840
  • Bóng LED bảng 3W
  • Vàng
  • Max 36W
  • Đang cập nhật
  • 19,600,000 VNĐ/Cái
 • Đèn thả pha lê LED - CH-HT830

  Đèn thả pha lê LED - CH-HT830

  • Mã SP:
  • Công suất (W) :
  • Ánh sáng :
  • Công suất tối đa :
  • Nhà sx:
  • Giá NY :
  • CH-HT830
  • 5 bóng LED bảng 3W
  • Trắng
  • Max 15W
  • Đang cập nhật
  • 9,260,000 VNĐ/Cái

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tư vấn cho bạn!

 •   HÀ NỘI, TOÀN QUỐC

       Điện thoại: 02439 740 482

 •  ĐÀ NẴNG, NAM TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN

       Ms Thùy Dương: 0935 246 432

 •  ĐẠI LÝ

       Mr Hà: 094 701 8338

 •   KH DOANH NGHIỆP,  DỰ ÁN

       Mr Tuyên: 094 950 8338

  Email: hotro@sieuthidodien.vn

Triển lãm quốc tế VIETBUILD là triển lãm định kỳ hàng năm của ngành xây dựng nhằm giới thiệu thành tựu, sự phát triển về mọi mặt của Ngành trên các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, Xây dựng dân dụng, Vật liệu xây dựng và Trang trí nội - ngoại thất, bất độn
 • Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017
 • Thông báo kỳ du lịch nghỉ mát toàn công ty
 • Triển lãm Quốc Tế xây dựng VIETBUILD Đà Nẵng 2017
 • Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild Hà Nội 2016