Chấn lưu đèn pha LED

Chấn lưu đèn pha LED là bộ chuyển nguồn sử dụng cho các loại đèn pha LED. Chúng có nhiệm vụ biến đổi dòng điện xoay chiều 220V thành dòng điện một chiều có điện áp thích hợp cho chip LED hoạt động. Future Light phân phối chấn lưu đèn pha LED có công suất từ 10W đến 100W