• den-led-am-tran-kosoom
  • den-tuyp-led-kosoom
  • Bong-den-LED-FSL
  • Den-pha-LED-FSL
Triển lãm quốc tế VIETBUILD là triển lãm định kỳ hàng năm của ngành xây dựng nhằm giới thiệu thành tựu, sự phát triển về mọi mặt của Ngành trên các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, Xây dựng dân dụng, Vật liệu xây dựng và Trang trí nội - ngoại thất, bất độn
  • Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017
  • Thông báo kỳ du lịch nghỉ mát toàn công ty
  • Triển lãm Quốc Tế xây dựng VIETBUILD Đà Nẵng 2017
  • Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild Hà Nội 2016