Đèn âm trần LED

Đèn âm trần LED Kingled 30W chip COB - DLR30COB-T180

Đèn âm trần LED Kingled 30W chip COB - DLR30COB-T180

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • DLR30COB-T180
 • W
 • KingLed
 • 890,000 đ
Đèn LED âm trần Kingled 3W - DLR-3-T85

Đèn LED âm trần Kingled 3W - DLR-3-T85

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • DLR-3-T85
 • W
 • KingLed
 • 160,000 đ
Đèn LED âm trần DOB mặt vuông 20W - DBS1-20

Đèn LED âm trần DOB mặt vuông 20W - DBS1-20

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • DBS1-20
 • W
 • DOB
 • 504,000 đ
Đèn LED âm trần DOB mặt vuông 16W - DBS1-16

Đèn LED âm trần DOB mặt vuông 16W - DBS1-16

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • DBS1-16
 • W
 • DOB
 • 402,000 đ

Đèn tường

Đèn LED rọi ngồi ELV 6W gắn tường - ELV502

Đèn LED rọi ngồi ELV 6W gắn tường - ELV502

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • Giảm còn:
 • ELV502
 • W
 • ELV
 • 545,000 đ
 • 354,000 đ
 • Sale
  35%
Đèn LED rọi ngồi ELV 6W - ELV501

Đèn LED rọi ngồi ELV 6W - ELV501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • Giảm còn:
 • ELV501
 • W
 • ELV
 • 545,000 đ
 • 354,000 đ
 • Sale
  35%
Đèn treo tường thủy tinh men ngọc T-M950

Đèn treo tường thủy tinh men ngọc T-M950

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • T-M950
 • Trắng/ Vàng
 • 1,350,000 đ
Đèn tường thủy tinh men ngọc T-M951

Đèn tường thủy tinh men ngọc T-M951

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • T-M951
 • Trắng/ Vàng
 • 1,100,000 đ

Đèn mâm áp trần

Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M9007

Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M9007

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • CH-M9007
 • 27 W
 • 3 chế độ màu
 • Đang cập nhật
 • 4,115,000 đ
Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M951

Đèn mâm áp trần LED 3 chế độ - M951

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • CH-M951
 • 36 W
 • 3 chế độ màu
 • 4,215,000 đ
Đèn mâm áp trần 30W - CH-8850/600

Đèn mâm áp trần 30W - CH-8850/600

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • CH-8850/600
 • 30 W
 • 3 chế độ màu
 • 5,000,000 đ
Đèn chùm LED Panasonic điều khiển từ xa

Đèn chùm LED Panasonic điều khiển từ xa

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • HH-LAZ300319
 • 47 W
 • Trắng/ Vàng/ Trắng ấm
 • 15,990,000 đ

Đèn chùm

Đèn chùm 8 bóng E14 - CH-8055/8

Đèn chùm 8 bóng E14 - CH-8055/8

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • CH-8055/8
 • W
 • Đang cập nhật
 • 2,530,000 đ
Đèn chùm pha lê LED 30W - HT882

Đèn chùm pha lê LED 30W - HT882

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • CH-HT882
 • 30 W
 • Vàng
 • Đang cập nhật
 • 5,800,000 đ
Đèn thả pha lê CH-TH603

Đèn thả pha lê CH-TH603

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • CH-TH603
 • Trắng/ Vàng
 • 2,300,000 đ
Đèn thả pha lê CH-TH604

Đèn thả pha lê CH-TH604

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • CH-TH604
 • Vàng
 • 2,700,000 đ

Đèn gương

Đèn gương LED 3W - DG-1835

Đèn gương LED 3W - DG-1835

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • Giảm còn:
 • DG-1835
 • W
 • Đang cập nhật
 • 450,000 đ
 • 390,000 đ
 • Sale
  13%
Đèn gương LED ST-125/7

Đèn gương LED ST-125/7

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • Giảm còn:
 • ST-125/7
 • 6 W
 • Tự nhiên
 • 520,000 đ
 • 450,000 đ
 • Sale
  13%
Đèn gương LED ST-108/7

Đèn gương LED ST-108/7

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • Giảm còn:
 • ST-108/7
 • 6 W
 • Tự nhiên
 • Đang cập nhật
 • 350,000 đ
 • 290,000 đ
 • Sale
  17%
Đèn gương Opple MB549-Y24Z-3

Đèn gương Opple MB549-Y24Z-3

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • MB549-Y24Z-3
 • Vàng
 • 560,000 đ

Đèn thả

Đèn thả LED daylight - TH-003

Đèn thả LED daylight - TH-003

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá bán NY:
 • TL-003
 • 18 W
 • Tự nhiên
 • HECO
 • 3,875,000 đ
Đèn thả đơn - TH-632

Đèn thả đơn - TH-632

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • TH-632
 • 60 W
 • Trắng/ Vàng
 • 435,000 đ
Đèn thả đơn - TH-618

Đèn thả đơn - TH-618

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • TH-618
 • 60 W
 • Trắng/ Vàng
 • 435,000 đ
Đèn thả LED 12W - TH-C06

Đèn thả LED 12W - TH-C06

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Giá bán NY:
 • TH-C06
 • 12 W
 • Trắng/ Vàng
 • 661,000 đ