Đèn âm trần LED

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD05
 • W
 • Kosoom
 • 141,000đ/ Cái
 • 119,000 đ/Cái
 • 16%
Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD07
 • W
 • Kosoom
 • 164,000đ/ Cái
 • 139,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD09
 • W
 • Kosoom
 • 195,000đ/ Cái
 • 165,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn LED downlight ánh sáng tỏa 4W Kosoom

Đèn LED downlight ánh sáng tỏa 4W Kosoom

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-MB-04
 • 4 W
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 165,000đ/ Cái
 • 99,000 đ/Cái
 • 40%

Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 0,6m-9w

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 0,6m-9w

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-09-0.6-KS
 • 9 W
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 150,000đ/ Cái
 • 127,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m-18w

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m-18w

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-18-1.2-KS
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 200,000đ/ Cái
 • 169,000 đ/Cái
 • 16%
Đèn tube LED T5 0,6m-8w Kosoom

Đèn tube LED T5 0,6m-8w Kosoom

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-08-0.6-KS
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 135,000đ/ Cái
 • 115,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn tuýp LED T5 0,9m-12W Kosoom

Đèn tuýp LED T5 0,9m-12W Kosoom

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-12-0.9-KS
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 159,000đ/ Cái
 • 135,000 đ/Cái
 • 15%

Đèn tường LED

Đèn tường LED KingLED - LWA501

Đèn tường LED KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000đ/ Cái
 • 313,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA807

Đèn tường LED KingLED - LWA807

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA807
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA911

Đèn tường LED KingLED - LWA911

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA911
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA1412

Đèn tường LED KingLED - LWA1412

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA1412
 • W
 • KingLed
 • 490,000đ/ Cái
 • 343,000 đ/Cái
 • 30%

Đèn LED gắn ray

Đèn led gắn ray 15w trang trí cửa hàng thời trang

Đèn led gắn ray 15w trang trí cửa hàng thời trang

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DTL-15-0115COB
 • 15 W
 • Trắng/ Vàng
 • KingLed
 • 480,000đ/ Cái
 • 312,000 đ/Cái
 • 35%
Đèn led gắn ray 30w chiếu sáng cửa hàng

Đèn led gắn ray 30w chiếu sáng cửa hàng

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LRAY-COB20027-30
 • 30 W
 • Trắng/ Vàng
 • MaxLight
 • 1,214,000đ/ Cái
 • 1,032,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn led gắn ray 12w chiếu dọi

Đèn led gắn ray 12w chiếu dọi

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-12
 • 12 W
 • Trắng/ Vàng
 • MaxLight
 • 690,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 6W ELV

Đèn LED gắn ray 6W ELV

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ELV501T
 • 6 W
 • Trắng/ Vàng
 • ELV
 • 545,000đ/ Cái
 • 354,000 đ/Cái
 • 35%

Đèn LED

Đèn pha LED DOB 20W - DB-PH20

Đèn pha LED DOB 20W - DB-PH20

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH20
 • W
 • DOB
 • 533,000đ/ Cái
 • 453,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30

Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH30
 • W
 • DOB
 • 672,000đ/ Cái
 • 571,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50

Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH50
 • W
 • DOB
 • 950,000đ/ Cái
 • 808,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M

Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH150M
 • W
 • DOB
 • 2,778,000đ/ Cái
 • 2,361,000 đ/Cái
 • 15%

Đèn thả

Đèn thả nhiều màu đui E27 - TH-DM

Đèn thả nhiều màu đui E27 - TH-DM

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • TH-DM
 • W
 • Đang cập nhật
 • 63,000đ/ Cái
 • 59,000 đ/Cái
 • 6%
Đèn thả LED 6 bóng - TH-ML-209-6-3

Đèn thả LED 6 bóng - TH-ML-209-6-3

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • TH-ML-209-6-3
 • W
 • MaxLight
 • 1,715,000đ/ Cái
 • 1,545,000 đ/Cái
 • 10%
Đèn thả kim cương khung sắt - TH-SKC450

Đèn thả kim cương khung sắt - TH-SKC450

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TH-SKC450
 • W
 • Đang cập nhật
 • 1,061,000 đ/Cái
Đèn thả LED 3 bóng - TH-ML-J044-3-5

Đèn thả LED 3 bóng - TH-ML-J044-3-5

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • TH-ML-J044-3-5
 • W
 • MaxLight
 • 930,000đ/ Cái
 • 865,000 đ/Cái
 • 7%

Đèn chùm

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT827
 • W
 • Đang cập nhật
 • 14,097,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê - CH-HT803

Đèn chùm pha lê - CH-HT803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT803
 • W
 • Đang cập nhật
 • 5,638,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê - CH-HT804

Đèn chùm pha lê - CH-HT804

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT804
 • W
 • Đang cập nhật
 • 4,698,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT802
 • W
 • Đang cập nhật
 • 6,578,000 đ/Cái

Đèn tường

Đèn treo tường đồng - T600

Đèn treo tường đồng - T600

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-600
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 860,000 đ/Cái
Đèn tường thủy tinh men ngọc T-M951

Đèn tường thủy tinh men ngọc T-M951

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-M951
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 1,100,000 đ/Cái
Đèn treo tường giả đồng T-C133

Đèn treo tường giả đồng T-C133

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-C133
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 145,000 đ/Cái
Đèn treo tường giả đồng -T-C149

Đèn treo tường giả đồng -T-C149

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-C149
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 190,000 đ/Cái

Công trình

Thay thế hệ thống đèn LED chiếu sáng cho chuỗi cửa hàng thời trang REMMY

Thay thế hệ thống đèn LED chiếu sáng cho chuỗi cửa hàng thời trang REMMY

REMMY là hệ thống cửa hàng thời trang nam cao cấp dành cho nam, hiện tại hệ thống này đã có 15 cửa hàng tại các thành phố lớn và đang không ngừng tiếp tục mở rộng. Được sự tin tưởng của chủ đầu tư, Future Light hân hạnh là nhà cung cấp đèn chiếu sáng cho hệ thống cửa hàng REMMY  

...more »

Trang chủ