Đèn âm trần LED

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD05
 • W
 • Kosoom
 • 141,000đ/ Cái
 • 113,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD07
 • W
 • Kosoom
 • 164,000đ/ Cái
 • 131,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD09
 • W
 • Kosoom
 • 195,000đ/ Cái
 • 156,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 15W KS GZTD-15

Đèn âm trần LED Kosoom 15W KS GZTD-15

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS GZTD-15
 • W
 • Kosoom
 • 331,000đ/ Cái
 • 265,000 đ/Cái
 • 20%

Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T8 FSL 9W 0,6m T8-9W-YT

Đèn tuýp LED T8 FSL 9W 0,6m T8-9W-YT

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-9W-YT
 • W
 • FSL
 • 125,000đ/ Cái
 • 88,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T8 FSL 18W 1,2m T8-18W-YT

Đèn tuýp LED T8 FSL 18W 1,2m T8-18W-YT

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-18W-YT
 • W
 • FSL
 • 163,000đ/ Cái
 • 114,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL

Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-10W-XL
 • W
 • FSL
 • 125,000đ/ Cái
 • 88,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T5 FSL 16W T5-16W-XL

Đèn tuýp LED T5 FSL 16W T5-16W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-16W-XL
 • W
 • FSL
 • 144,000đ/ Cái
 • 101,000 đ/Cái
 • 30%

Đèn tường LED

Đèn tường LED KingLED - LWA501

Đèn tường LED KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000đ/ Cái
 • 313,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA807

Đèn tường LED KingLED - LWA807

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA807
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA911

Đèn tường LED KingLED - LWA911

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA911
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA1412

Đèn tường LED KingLED - LWA1412

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA1412
 • W
 • KingLed
 • 490,000đ/ Cái
 • 343,000 đ/Cái
 • 30%

Đèn LED gắn ray

Đèn LED gắn ray 10W chip COB MaxLight ML20040-10

Đèn LED gắn ray 10W chip COB MaxLight ML20040-10

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-10
 • W
 • MaxLight
 • 412,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-20
 • W
 • MaxLight
 • 700,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 30W chip COB MaxLight ML20040-30

Đèn LED gắn ray 30W chip COB MaxLight ML20040-30

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-30
 • W
 • MaxLight
 • 1,050,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 7W MaxLight ML20045-7

Đèn LED gắn ray 7W MaxLight ML20045-7

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20045-7
 • W
 • MaxLight
 • 540,000 đ/Cái

Đèn LED

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-30W-JG
 • W
 • FSL
 • 600,000 đ/Cái
Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG

Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-20W-JG
 • W
 • FSL
 • 413,000 đ/Cái
Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG

Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-50W-JG
 • W
 • FSL
 • 850,000 đ/Cái
Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG

Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-100W-JG
 • W
 • FSL
 • 1,448,000 đ/Cái

Đèn thả

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • THVT-080-350
 • W
 • Đang cập nhật
 • 1,580,000đ/ Cái
 • 1,185,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-120
 • W
 • Đang cập nhật
 • 445,000đ/ Cái
 • 334,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-ZC3018
 • W
 • Đang cập nhật
 • 445,000đ/ Cái
 • 334,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả nhôm nghệ thuật THVT-FM1131-A

Đèn thả nhôm nghệ thuật THVT-FM1131-A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • THVT-FM1131-A
 • W
 • Đang cập nhật
 • 400,000đ/ Cái
 • 300,000 đ/Cái
 • 25%

Đèn chùm

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT827
 • W
 • Đang cập nhật
 • 17,300,000đ/ Cái
 • 12,975,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê - CH-HT803

Đèn chùm pha lê - CH-HT803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • CH-HT803
 • W
 • Đang cập nhật
 • 6,950,000đ/ Cái
 • 5,213,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê - CH-HT804

Đèn chùm pha lê - CH-HT804

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT804
 • W
 • Đang cập nhật
 • 5,800,000đ/ Cái
 • 4,350,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT802
 • W
 • Đang cập nhật
 • 8,100,000đ/ Cái
 • 6,075,000 đ/Cái
 • 25%

Đèn mâm áp trần

Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML-JYY-2-6
 • W
 • MaxLight
 • 7,250,000đ/ Cái
 • 5,438,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML-JYY 2-3A
 • W
 • MaxLight
 • 4,625,000đ/ Cái
 • 3,469,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML J914-3
 • W
 • MaxLight
 • 4,500,000đ/ Cái
 • 3,375,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML J914-6
 • W
 • MaxLight
 • 6,250,000đ/ Cái
 • 4,688,000 đ/Cái
 • 25%

Trang chủ