Đèn âm trần LED

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD05
 • W
 • Kosoom
 • 141,000 đ/Cái
Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD07
 • W
 • Kosoom
 • 164,000 đ/Cái
Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD09
 • W
 • Kosoom
 • 195,000 đ/Cái
Đèn LED downlight ánh sáng tỏa 4W Kosoom

Đèn LED downlight ánh sáng tỏa 4W Kosoom

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-MB-04
 • 4 W
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 165,000 đ/Cái

Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T8 16W 1,2m bóng thủy tinh - T8-16-1.2-FSL

Đèn tuýp LED T8 16W 1,2m bóng thủy tinh - T8-16-1.2-FSL

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-16-1.2-FSL
 • W
 • FSL
 • 92,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8 Kosoom 0,6m-9w

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 0,6m-9w

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-09-0.6-KS
 • 9 W
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 150,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m-18w

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m-18w

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-18-1.2-KS
 • Trắng/ Vàng
 • Kosoom
 • 200,000 đ/Cái
Đèn tube LED T5 0,6m-8w Kosoom

Đèn tube LED T5 0,6m-8w Kosoom

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T5-08-0.6-KS
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 135,000 đ/Cái

Đèn tường LED

Đèn tường LED KingLED - LWA501

Đèn tường LED KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000 đ/Cái
Đèn tường LED KingLED - LWA807

Đèn tường LED KingLED - LWA807

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA807
 • W
 • KingLed
 • 913,000 đ/Cái
Đèn tường LED KingLED - LWA911

Đèn tường LED KingLED - LWA911

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA911
 • W
 • KingLed
 • 913,000 đ/Cái
Đèn tường LED KingLED - LWA1412

Đèn tường LED KingLED - LWA1412

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA1412
 • W
 • KingLed
 • 490,000 đ/Cái

Đèn LED gắn ray

Đèn LED gắn ray 6W ELV

Đèn LED gắn ray 6W ELV

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ELV501T
 • 6 W
 • Trắng/ Vàng
 • ELV
 • 545,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 5W - LRAY-05W(B)-MN

Đèn LED gắn ray 5W - LRAY-05W(B)-MN

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-05W(B)-MN
 • W
 • Đang cập nhật
 • 195,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 9W - LRAY-09W(B)-MN

Đèn LED gắn ray 9W - LRAY-09W(B)-MN

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-09W(B)-MN
 • W
 • Đang cập nhật
 • 273,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 6W ELV - ELV502T

Đèn LED gắn ray 6W ELV - ELV502T

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ELV502T
 • W
 • ELV
 • 545,000 đ/Cái

Đèn LED

Đèn pha LED DOB 20W - DB-PH20

Đèn pha LED DOB 20W - DB-PH20

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH20
 • W
 • DBLED
 • 533,000 đ/Cái
Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30

Đèn pha LED DOB 30W - DB-PH30

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH30
 • W
 • DBLED
 • 672,000 đ/Cái
Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50

Đèn pha LED DOB 50W - DB-PH50

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH50
 • W
 • DBLED
 • 950,000 đ/Cái
Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M

Đèn pha LED DOB 150W - DB-PH150M

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH150M
 • W
 • DBLED
 • 3,472,000 đ/Cái

Đèn thả

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • THVT-080-350
 • W
 • Đang cập nhật
 • 1,786,000 đ/Cái
Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • THVT-120
 • W
 • Đang cập nhật
 • 551,000 đ/Cái
Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • THVT-ZC3018
 • W
 • Đang cập nhật
 • 545,000 đ/Cái
Đèn thả nhiều màu đui E27 - TH-DM

Đèn thả nhiều màu đui E27 - TH-DM

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TH-DM
 • W
 • Đang cập nhật
 • 75,000 đ/Cái

Đèn chùm

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT827
 • W
 • Đang cập nhật
 • 14,097,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê - CH-HT803

Đèn chùm pha lê - CH-HT803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT803
 • W
 • Đang cập nhật
 • 5,638,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê - CH-HT804

Đèn chùm pha lê - CH-HT804

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT804
 • W
 • Đang cập nhật
 • 4,698,000 đ/Cái
Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT802
 • W
 • Đang cập nhật
 • 6,578,000 đ/Cái

Đèn tường

Đèn treo tường đồng đá cao cấp

Đèn treo tường đồng đá cao cấp

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-9166
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 1,000,000 đ/Cái
Đèn tường đồng đá T-9164

Đèn tường đồng đá T-9164

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-9164
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 1,350,000 đ/Cái
Đèn tường đồng pha lê T-86033/2

Đèn tường đồng pha lê T-86033/2

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-86033/2
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 3,050,000 đ/Cái
Đèn tường đồng pha lê T-86033/1

Đèn tường đồng pha lê T-86033/1

 • Model:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T-86033/1
 • Trắng/ Vàng
 • Đang cập nhật
 • 2,265,000 đ/Cái

Công trình

Thay thế hệ thống đèn LED chiếu sáng cho chuỗi cửa hàng thời trang REMMY

Thay thế hệ thống đèn LED chiếu sáng cho chuỗi cửa hàng thời trang REMMY

REMMY là hệ thống cửa hàng thời trang nam cao cấp dành cho nam, hiện tại hệ thống này đã có 15 cửa hàng tại các thành phố lớn và đang không ngừng tiếp tục mở rộng. Được sự tin tưởng của chủ đầu tư, Future Light hân hạnh là nhà cung cấp đèn chiếu sáng cho hệ thống cửa hàng REMMY  

...more »

Trang chủ