Đèn âm trần LED

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

Đèn âm trần LED Kosoom 5W - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD05
 • W
 • Kosoom
 • 141,000đ/ Cái
 • 113,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

Đèn âm trần LED Kosoom 7W - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD07
 • W
 • Kosoom
 • 164,000đ/ Cái
 • 131,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

Đèn âm trần LED Kosoom 9W - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD09
 • W
 • Kosoom
 • 195,000đ/ Cái
 • 156,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn âm trần LED Kosoom 15W KS GZTD-15

Đèn âm trần LED Kosoom 15W KS GZTD-15

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS GZTD-15
 • W
 • Kosoom
 • 331,000đ/ Cái
 • 265,000 đ/Cái
 • 20%

Đèn tuýp LED

Đèn tuýp LED T8 FSL 9W 0,6m T8-9W-YT

Đèn tuýp LED T8 FSL 9W 0,6m T8-9W-YT

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-9W-YT
 • W
 • FSL
 • 125,000đ/ Cái
 • 88,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T8 FSL 18W 1,2m T8-18W-YT

Đèn tuýp LED T8 FSL 18W 1,2m T8-18W-YT

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-18W-YT
 • W
 • FSL
 • 163,000đ/ Cái
 • 114,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL

Đèn tuýp LED T5 FSL 10W T5-10W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-10W-XL
 • W
 • FSL
 • 125,000đ/ Cái
 • 88,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tuýp LED T5 FSL 16W T5-16W-XL

Đèn tuýp LED T5 FSL 16W T5-16W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-16W-XL
 • W
 • FSL
 • 144,000đ/ Cái
 • 101,000 đ/Cái
 • 30%

Đèn tường LED

Đèn tường LED KingLED - LWA501

Đèn tường LED KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000đ/ Cái
 • 313,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA807

Đèn tường LED KingLED - LWA807

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA807
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA911

Đèn tường LED KingLED - LWA911

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA911
 • W
 • KingLed
 • 913,000đ/ Cái
 • 639,000 đ/Cái
 • 30%
Đèn tường LED KingLED - LWA1412

Đèn tường LED KingLED - LWA1412

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA1412
 • W
 • KingLed
 • 490,000đ/ Cái
 • 343,000 đ/Cái
 • 30%

Đèn LED gắn ray

Đèn LED gắn ray 10W chip COB MaxLight ML20040-10

Đèn LED gắn ray 10W chip COB MaxLight ML20040-10

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-10
 • W
 • MaxLight
 • 412,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20

Đèn LED gắn ray 20W chip COB MaxLight ML20040-20

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-20
 • W
 • MaxLight
 • 700,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 30W chip COB MaxLight ML20040-30

Đèn LED gắn ray 30W chip COB MaxLight ML20040-30

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-30
 • W
 • MaxLight
 • 1,050,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 7W MaxLight ML20045-7

Đèn LED gắn ray 7W MaxLight ML20045-7

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20045-7
 • W
 • MaxLight
 • 540,000 đ/Cái

Đèn LED

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG

Đèn pha LED 30W FSL FL-30W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-30W-JG
 • W
 • FSL
 • 600,000 đ/Cái
Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG

Đèn pha LED 20W FSL FL-20W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-20W-JG
 • W
 • FSL
 • 413,000 đ/Cái
Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG

Đèn pha LED 50W FSL FL-50W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-50W-JG
 • W
 • FSL
 • 850,000 đ/Cái
Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG

Đèn pha LED 100W FSL FL-100W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-100W-JG
 • W
 • FSL
 • 1,448,000 đ/Cái

Đèn thả

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

Đèn thả sắt đa diện - THVT-080-350

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-080-350
 • W
 • Đang cập nhật
 • 897,000đ/ Cái
 • 673,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

Đèn thả sắt lập phương - THVT-120

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-120
 • W
 • Đang cập nhật
 • 289,000đ/ Cái
 • 217,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

Đèn thả lồng sắt trang trí quán bar - THVT-ZC3018

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-ZC3018
 • W
 • Đang cập nhật
 • 445,000đ/ Cái
 • 334,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn thả nhôm nghệ thuật THVT-FM1131-A

Đèn thả nhôm nghệ thuật THVT-FM1131-A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • THVT-FM1131-A
 • W
 • Đang cập nhật
 • 390,000đ/ Cái
 • 290,000 đ/Cái
 • 26%

Đèn chùm

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

Đèn chùm pha lê - CH-HT827

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT827
 • W
 • Đang cập nhật
 • 17,300,000đ/ Cái
 • 12,975,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê - CH-HT803

Đèn chùm pha lê - CH-HT803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • CH-HT803
 • W
 • Đang cập nhật
 • 6,950,000đ/ Cái
 • 5,213,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê - CH-HT804

Đèn chùm pha lê - CH-HT804

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT804
 • W
 • Đang cập nhật
 • 5,800,000đ/ Cái
 • 4,350,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

Đèn chùm pha lê thông tầng - CH-HT802

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CH-HT802
 • W
 • Đang cập nhật
 • 8,100,000đ/ Cái
 • 6,075,000 đ/Cái
 • 25%

Đèn mâm áp trần

Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

Đèn mâm áp trần LED 78W - ML-JYY-2-6

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML-JYY-2-6
 • W
 • MaxLight
 • 7,250,000đ/ Cái
 • 5,438,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

Đèn mâm áp trần LED 40W - ML-JYY 2-3A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML-JYY 2-3A
 • W
 • MaxLight
 • 4,625,000đ/ Cái
 • 3,469,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

Đèn mâm áp trần LED 27W - ML J914-3

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML J914-3
 • W
 • MaxLight
 • 4,500,000đ/ Cái
 • 3,375,000 đ/Cái
 • 25%
Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

Đèn mâm áp trần LED 54W - ML J914-6

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • ML J914-6
 • W
 • MaxLight
 • 6,250,000đ/ Cái
 • 4,688,000 đ/Cái
 • 25%

Công trình

Cung cấp đèn LED chiếu sáng khách sạn Riverside Đà Nẵng

Cung cấp đèn LED chiếu sáng khách sạn Riverside Đà Nẵng

Future Light Đà Nẵng hân hạnh là nhà cung cấp đèn LED chiếu sáng cho khách sạn Riverside Đà Nẵng góp phần mang đến cho bạn hệ thống phòng ốc sang trọng, cao cấp và những dịch vụ tiện nghi bậc nhất.

...more »

Tin tức

Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild Hà Nội 2016

Triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild Hà Nội 2016

Từ ngày 16/11 đến ngày 20/11/2016 tại Cung triển lãm xây dựng Quốc gia sẽ diễn ra hội chợ triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2016 được tổ chức định kỳ hàng năm của Ngành xây dựng do Bộ Xây dựng Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo và bảo trợ tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

...more »

Trang chủ