Thanh ray và nối ray

Thanh ray và nối ray là hai phụ kiện không thể thiếu của đèn LED gắn ray. Thanh ray là bộ phận để cố định và dẫn điện cho đèn LED gắn ray. Còn nối ray là bộ phận để nối tiếp các thanh ray với nhau khi cần thiết.