Chip LED

 Chip LED là bộ phận quan trọng nhất của đèn LED, đây là bộ phận để phát ra ánh sáng của bộ đèn LED.