Chấn lưu đèn LED âm trần

Chấn lưu đèn LED âm trần là bộ phận có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện 220V xoay chiều thành dòng điện một chiều cho đèn LED âm trần hoạt động.