Máng đèn

Máng đèn sử dụng để lắp đặt bóng đèn tuýp LED (tube LED), có nhiều loại máng đèn có công dụng khác nhau hỗ trợ để sử dụng chiếu sáng trong môi trường điều kiện phù hợp