Chao đèn

Chao đèn được chế tạo sử dụng lắp đặt cho các loại bóng đèn tròn tập trung ánh sáng hơn đồng thời nhằm bảo vệ tránh sự va chạm với các bóng đèn nhựa, thủy tinh dễ vỡ.