Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30-4-2018 và QTLĐ 1-5-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       --------o0o--------                                                                                                      Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
               Số: 0418/ TB-FLVN2018                                                                                                    --------o0o--------
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 21  tháng 04 năm 2018
               

 
THÔNG BÁO
Nghỉ lễ Chiến thắng 30/04/2018 và Quốc tế lao động 01/05/2018


        Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác
       

        Công ty cổ phần Future Light Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
        Công ty xin trân trọng thông báo lịch nghỉ

        Chiến thắng 30/04/2018 và Quốc tế lao động 01/05/2018 như sau:
        Thời gian nghỉ: Từ 12h00, thứ 7 ngày 28/04/2018

                                    Đến hết thứ 3 ngày 01/05/2018
        Thời gian làm việc trở lại: Từ 8h00, Thứ 4 ngày 02/05/2018
Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết để thuận lợi trong việc giao dịch.

 

        Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Xem thm t?i:Thông báo nghỉ lễ Chiến thắng 30-4-2018 và QTLĐ 1-5-2018