Thông báo kỳ du lịch nghỉ mát toàn công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       --------o0o--------                                                                                                      Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                    Số:............TB-FLVN                                                                                                              --------o0o--------
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 22  tháng 08 năm 2017
               

 
THÔNG BÁO
Kỳ du lịch nghỉ mát toàn công ty


        Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác
       

        Công ty cổ phần Future Light Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
        Theo thông lệ hàng năm, công ty sẽ tổ chức chương trình du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể cán bộ - nhân viên Công ty. Vì vậy, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác lịch nghỉ của công ty như sau:
        Thời gian nghỉ: Từ Thứ 5 (Ngày 24/08/2017) đến Chủ nhật (Ngày 27/08/2017)
        Thời gian làm việc trở lại: Thứ 2 (Ngày 28/08/2017)
Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết để thuận lợi trong việc giao dịch.

 

        Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Xem thm t?i:Thông báo kỳ du lịch nghỉ mát toàn công ty