Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       --------o0o--------                                                                                                      Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
                    Số:............TB-FLVN                                                                                                              --------o0o--------
                                                                                                                                              Hà Nội, ngày 31  tháng 08 năm 2017
               

 
THÔNG BÁO
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017


        Kính gửi: Quý khách hàng và Đối tác
       

        Công ty cổ phần Future Light Việt Nam xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
        Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày lễ lớn trong năm, Công ty cổ phần Future Light Việt Nam xin trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ - nhân viên Công ty, Quý khách hàng và Đối tác lịch nghỉ của công ty như sau:
        Thời gian nghỉ: Từ Thứ 7 (Ngày 02/09/2017) đến hết Chủ nhật (Ngày 03/09/2017)
        Thời gian làm việc trở lại: Thứ 2 (Ngày 04/09/2017)
Chúng tôi xin thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết để thuận lợi trong việc giao dịch.

 

        Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Xem thm t?i:Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017